گروه تولیدی ام دی اف ساز

تزئینات زمینی

این بخش شامل قفسه ها و دکوری های زیبایی است که در اتاق خواب ، اتاق نشیمن ، پذیرایی و اداره ها مورد استفاده قرار می گیرد. در این قسمت مدل های متنوع و خلاقانه ای از این گروه محصولات را مشاهده خواهید کرد.

ست باکس پله ای

طول : 120 سانتیمتر
ارتفاع : 120 سانتیمتر
عمق : 20 سانتیمتر
قیمت : 0 هزار تومان

باکس ترکیبی زمینی

طول : 80 سانتیمتر
ارتفاع : 110 سانتیمتر
عمق : 20 سانتیمتر
قیمت : 0 هزار تومان

قفسه مارپیچ

طول : 100 سانتیمتر
ارتفاع : 80 سانتیمتر
عمق : 13 سانتیمتر
قیمت : 0 هزار تومان

قفسه الیت

طول : 80 سانتیمتر
ارتفاع : 200 سانتیمتر
عمق : 30 سانتیمتر
قیمت : 0 هزار تومان

قفسه پازل

طول : 120 سانتیمتر
ارتفاع : 200 سانتیمتر
عمق : 30 سانتیمتر
قیمت : 0 هزار تومان

قفسه کلاسیک

طول : 60 سانتیمتر
ارتفاع : 200 سانتیمتر
عمق : 30 سانتیمتر
قیمت : 0 هزار تومان

قفسه خندان

طول : 90 سانتیمتر
ارتفاع : 150 سانتیمتر
عمق : 30 سانتیمتر
قیمت : 0 هزار تومان

قفسه فیکس

طول : 80 سانتیمتر
ارتفاع : 150 سانتیمتر
عمق : 30 سانتیمتر
قیمت : 0 هزار تومان

قفسه سلکت

طول : 80 سانتیمتر
ارتفاع : 150 سانتیمتر
عمق : 30 سانتیمتر
قیمت : 0 هزار تومان

قفسه خوابیده

طول : 80 سانتیمتر
ارتفاع : 180 سانتیمتر
عمق : 30 سانتیمتر
قیمت : 0 هزار تومان

قفسه مکعب

طول : 100 سانتیمتر
ارتفاع : 130 سانتیمتر
عمق : 30 سانتیمتر
قیمت : 0 هزار تومان

قفسه آوازه

طول : 90 سانتیمتر
ارتفاع : 140 سانتیمتر
عمق : 30 سانتیمتر
قیمت : 0 هزار تومان

قفسه آبنوس

طول : 80 سانتیمتر
ارتفاع : 150 سانتیمتر
عمق : 30 سانتیمتر
قیمت : 0 هزار تومان

قفسه میکس

طول : 80 سانتیمتر
ارتفاع : 140 سانتیمتر
عمق : 30 سانتیمتر
قیمت : 0 هزار تومان

قفسه تکنو

طول : 80 سانتیمتر
ارتفاع : 200 سانتیمتر
عمق : 30 سانتیمتر
قیمت : 0 هزار تومان

قفسه 3 طبقه

طول : 120 سانتیمتر
ارتفاع : 80 سانتیمتر
عمق : 30 سانتیمتر
قیمت : 0 هزار تومان

قفسه نیکتا

طول : 60 سانتیمتر
ارتفاع : 120 سانتیمتر
عمق : 30 سانتیمتر
قیمت : 0 هزار تومان

قفسه تکچین

طول : 90 سانتیمتر
ارتفاع : 150 سانتیمتر
عمق : 30 سانتیمتر
قیمت : 0 هزار تومان

قفسه دو طبقه ساده

طول : 50 سانتیمتر
ارتفاع : 80 سانتیمتر
عمق : 30 سانتیمتر
قیمت : 0 هزار تومان

قفسه گلچین

طول : 60 سانتیمتر
ارتفاع : 90 سانتیمتر
عمق : 30 سانتیمتر
قیمت : 0 هزار تومان

قفسه کاج

طول : 70 سانتیمتر
ارتفاع : 90 سانتیمتر
عمق : 30 سانتیمتر
قیمت : 0 هزار تومان

قفسه کاکتوس

طول : 100 سانتیمتر
ارتفاع : 90 سانتیمتر
عمق : 30 سانتیمتر
قیمت : 0 هزار تومان

قفسه کتاب دوقلو

طول : 30 سانتیمتر
ارتفاع : 200 سانتیمتر
عمق : 25 سانتیمتر
قیمت : 0 هزار تومان

قفسه چهار وجهی

طول : 60 سانتیمتر
ارتفاع : 110 سانتیمتر
عمق : 60 سانتیمتر
قیمت : 0 هزار تومان

قاب و پایه آکواریوم

طول : - سانتیمتر
ارتفاع : - سانتیمتر
عمق : - سانتیمتر
قیمت : 0 هزار تومان