گروه تولیدی ام دی اف ساز

میز تلویزیون و LCD

میز های مخصوص تلویزیون ، LCD و LED را می توانید در این بخش مشاهده کنید. انواع مدل های مناسب اتاق خواب و پذیرایی در این قسمت قرار گرفته اند.

میز ال سی دی الناز

طول : 300 سانتیمتر
ارتفاع : 50 سانتیمتر
عمق : 45 سانتیمتر
قیمت : 0 هزار تومان

میز ال سی دی بهناز

طول : 130 سانتیمتر
ارتفاع : 50 سانتیمتر
عمق : 40 سانتیمتر
قیمت : 0 هزار تومان

میز تلویزیون تک کشو

طول : 50 سانتیمتر
ارتفاع : 60 سانتیمتر
عمق : 40 سانتیمتر
قیمت : 0 هزار تومان

میز ال سی دی ستمیکس

طول : 130 سانتیمتر
ارتفاع : 50 سانتیمتر
عمق : 40 سانتیمتر
قیمت : 0 هزار تومان

میز ال سی دی لوتوس

طول : 130 سانتیمتر
ارتفاع : 150 سانتیمتر
عمق : 40 سانتیمتر
قیمت : 0 هزار تومان

میز ال سی دی نازنین

طول : 150 سانتیمتر
ارتفاع : 50 سانتیمتر
عمق : 40 سانتیمتر
قیمت : 0 هزار تومان

میز ال سی دی فرناز

طول : 250 سانتیمتر
ارتفاع : 40 سانتیمتر
عمق : 40 سانتیمتر
قیمت : 0 هزار تومان