گروه تولیدی ام دی اف ساز

میز کامپیوتر

میزهای کامپیوتر خانگی و اداری در این بخش قرار دارند. همچنین نمونه هایی از میز کامپیوتر مخصوص اتاق خواب که دارای طبقات و قفسه های مخصوص کتاب و تزیینات می باشند را نیز می توانید در این قسمت مشاهده کنید.

میز کامپیوتر روژین

طول : 120 سانتیمتر
ارتفاع : 80 سانتیمتر
عمق : 60 سانتیمتر
قیمت : 0 هزار تومان

میز کامپیوتر نیایش

طول : 200 سانتیمتر
ارتفاع : 220 سانتیمتر
عمق : 60 سانتیمتر
قیمت : 0 هزار تومان

میز کامپیوتر نارگل

طول : 100 سانتیمتر
ارتفاع : 80 سانتیمتر
عمق : 60 سانتیمتر
قیمت : 0 هزار تومان

میز کامپیوتر آتنا

طول : 100 سانتیمتر
ارتفاع : 120 سانتیمتر
عمق : 60 سانتیمتر
قیمت : 0 هزار تومان

میز کامپیوتر منشی

طول : 130 سانتیمتر
ارتفاع : 120 سانتیمتر
عمق : 60 سانتیمتر
قیمت : 0 هزار تومان