گروه تولیدی ام دی اف ساز

میز جلو مبلی و عسلی

در اتاق نشیمن و پذیرایی همیشه نیاز به یک میز احساس می شود. انواع میز های جلو مبلی کشودار و قفسه ای و طبقه دار و همچنین مدل های متنوعی از عسلی را می توانید در این قسمت مشاهده کنید.

ست عسلی فانتزی

طول : 45 سانتیمتر
ارتفاع : 45 سانتیمتر
عمق : 45 سانتیمتر
قیمت : 0 هزار تومان

میز جلو مبل اقاقیا

طول : 100 سانتیمتر
ارتفاع : 50 سانتیمتر
عمق : 100 سانتیمتر
قیمت : 0 هزار تومان

میز جلو مبل یاسمن

طول : 100 سانتیمتر
ارتفاع : 50 سانتیمتر
عمق : 100 سانتیمتر
قیمت : 0 هزار تومان

میز جلو مبل میخک

طول : 100 سانتیمتر
ارتفاع : 50 سانتیمتر
عمق : 100 سانتیمتر
قیمت : 0 هزار تومان

میز جلو مبل شبنم

طول : 100 سانتیمتر
ارتفاع : 50 سانتیمتر
عمق : 100 سانتیمتر
قیمت : 0 هزار تومان

میز جلو مبل کاملیا

طول : 120 سانتیمتر
ارتفاع : 50 سانتیمتر
عمق : 50 سانتیمتر
قیمت : 0 هزار تومان

میز جلو مبل زنبق

طول : 90 سانتیمتر
ارتفاع : 50 سانتیمتر
عمق : 50 سانتیمتر
قیمت : 0 هزار تومان

میز جلو مبل اطلسی

طول : 100 سانتیمتر
ارتفاع : 50 سانتیمتر
عمق : 50 سانتیمتر
قیمت : 0 هزار تومان