گروه تولیدی ام دی اف ساز

کمد و کتابخانه

این قسمت شامل محصولات متنوعی می باشد که از آن ها بیشتر به عنوان قفسه ی کتاب ، لباس ، فایل و ... استفاده می شود. محصولات این بخش می تواند در منزل یا محل کار مورد استفاده قرار گیرد.

کمد 4 درب

طول : 180 سانتیمتر
ارتفاع : 100 سانتیمتر
عمق : 35 سانتیمتر
قیمت : 0 هزار تومان

کمد سلنا

طول : 90 سانتیمتر
ارتفاع : 190 سانتیمتر
عمق : 35 سانتیمتر
قیمت : 0 هزار تومان

کمد النا

طول : 80 سانتیمتر
ارتفاع : 190 سانتیمتر
عمق : 35 سانتیمتر
قیمت : 0 هزار تومان

دراور ویونا

طول : 80 سانتیمتر
ارتفاع : 100 سانتیمتر
عمق : 40 سانتیمتر
قیمت : 0 هزار تومان

کتابخانه کشودار

طول : 90 سانتیمتر
ارتفاع : 200 سانتیمتر
عمق : 40 سانتیمتر
قیمت : 0 هزار تومان

کتابخانه ساده

طول : 70 سانتیمتر
ارتفاع : 100 سانتیمتر
عمق : 35 سانتیمتر
قیمت : 0 هزار تومان

دراور تینا

طول : 70 سانتیمتر
ارتفاع : 130 سانتیمتر
عمق : 40 سانتیمتر
قیمت : 0 هزار تومان