گروه تولیدی ام دی اف ساز

جاکفشی

در این گروه ، انواع جاکفشی درب دار و بدون درب قرار دارد. مدل هایی از جاکفشی که به صورت ترکیبی از این دو باشند نیز در این قسمت قرار داده شده است.

جاکفشی آوانوس

طول : 100 سانتیمتر
ارتفاع : 110 سانتیمتر
عمق : 35 سانتیمتر
قیمت : 0 هزار تومان

جاکفشی پانیز

طول : 80 سانتیمتر
ارتفاع : 120 سانتیمتر
عمق : 35 سانتیمتر
قیمت : 0 هزار تومان

جاکفشی لوکس

طول : 90 سانتیمتر
ارتفاع : 140 سانتیمتر
عمق : 35 سانتیمتر
قیمت : 0 هزار تومان

جاکفشی بیتا

طول : 50 سانتیمتر
ارتفاع : 110 سانتیمتر
عمق : 35 سانتیمتر
قیمت : 0 هزار تومان

جاکفشی نیلوفر

طول : 140 سانتیمتر
ارتفاع : 200 سانتیمتر
عمق : 35 سانتیمتر
قیمت : 0 هزار تومان