قفسه 4 مستطیل

mdfwww.mdfsaz.com

 

سايز   : 100 * 70 سانتيمتر
عمق   : 13 سانتيمتر
قیمت   : 88000 تومان
   
   
   
  با امکان تغییر سایز

مشاهده جزئیات

قفسه ساده

mdfwww.mdfsaz.com
سايز   : 100 * 70 سانتيمتر
عمق   : 13 سانتيمتر
قیمت   : 69000 تومان
   
   
   
  با امکان تغییر سایز

مشاهده جزئیات

ست باکس و نیم باکس

mdfwww.mdfsaz.com
سايز   : 70 * 35 سانتيمتر
عمق   : 13 سانتيمتر
قیمت   : 88000 تومان
   
   
   
  با امکان تغییر سایز

مشاهده جزئیات

قفسه سی دی  و دکوری

mdfwww.mdfsaz.com
سايز   : 100 * 60 سانتيمتر
عمق   : 13 سانتيمتر
قیمت   : 98000 تومان
   
   
   
  با امکان تغییر سایز

مشاهده جزئیات

قفسه طرح مارپیچ

mdfwww.mdfsaz.com
سايز   : 100 * 80 سانتيمتر
عمق   : 13 سانتيمتر
قیمت   : 168000 تومان
   
   
   
  با امکان تغییر سایز

قفسه طرح الیت

mdfwww.mdfsaz.com
سايز   : 200 * 80 سانتيمتر
عمق   : 30 سانتيمتر
قیمت   : 288000 تومان
   
   
   
  با امکان تغییر سایز

قفسه طرح پازل

mdfwww.mdfsaz.com
سايز   : 200 * 120 سانتيمتر
عمق   : 30 سانتيمتر
قیمت   : 368000 تومان
   
   
   
  با امکان تغییر سایز

مشاهده جزئیات

قفسه طرح 8 خانه

mdfwww.mdfsaz.com
سايز   : 200 * 120 سانتيمتر
عمق   : 30 سانتيمتر
قیمت   : 368000 تومان
   
   
   
  با امکان تغییر سایز

مشاهده جزئیات

کتابخانه طرح میکس

mdfwww.mdfsaz.com
سايز   : 200 * 100 سانتيمتر
عمق   : 30 سانتيمتر
قیمت   : 368000 تومان
   
   
   
  با امکان تغییر سایز

کتابخانه طرح سلکت

mdfwww.mdfsaz.com
سايز   : 200 * 100 سانتيمتر
عمق   : 30 سانتيمتر
قیمت   : 348000 تومان
   
   
   
  با امکان تغییر سایز

میز ال سی دی طرح کاکتوس

mdfwww.mdfsaz.com
سايز   : 130 * 50 سانتيمتر
عمق   : 40 سانتيمتر
قیمت   : 230000 تومان
   
   
   
  با امکان تغییر سایز

میز ال سی دی طرح ست میکس

mdfwww.mdfsaz.com
سايز   : 130 * 50 سانتيمتر
عمق   : 40 سانتيمتر
قیمت   : 230000 تومان
   
   
   
  با امکان تغییر سایز

ست باکس و شلف

mdfwww.mdfsaz.com
سايز   : 20و25و30و85سانتيمتر
عمق   : 13 سانتيمتر
قیمت   : 46000 تومان
   
   
   
  با امکان تغییر سایز

مشاهده جزئیات

ست باکس و شلف

mdfwww.mdfsaz.com
سايز   : 20و25و30و85سانتيمتر
عمق   : 13 سانتيمتر
قیمت   : 46000 تومان
   
   
   
  با امکان تغییر سایز

مشاهده جزئیات

ست 3تائی باکس

mdfwww.mdfsaz.com
سايز   : 20و25و30سانتيمتر
عمق   : 13 سانتيمتر
قیمت   : 34000 تومان
   
   
   
  با امکان تغییر سایز

مشاهده جزئیات

شلف 85 سانتی کرم رنگ

mdfwww.mdfsaz.com
سايز   : 85 سانتيمتر
عمق   : 13 سانتيمتر
قیمت   : 15000 تومان
   
   
   
  با امکان تغییر سایز

مشاهده جزئیات

شلف 5 طبقه

mdfwww.mdfsaz.com
سايز   : 72 * 20 سانتيمتر
عمق   : 13 سانتيمتر
قیمت   : 38000 تومان
   
   
   
  با امکان تغییر سایز

مشاهده جزئیات

شلف دندانه دار

mdfwww.mdfsaz.com
سايز   : 85 سانتيمتر
عمق   : 13 سانتيمتر
قیمت   : هر عدد 26000 تومان
   
   
   
  با امکان تغییر سایز

مشاهده جزئیات

جا شمعی دیواری

mdfwww.mdfsaz.com
سايز   : 40 * 20 سانتيمتر
عمق   : 10 سانتيمتر
قیمت   : 24000 تومان
   
   
   
  با امکان تغییر سایز

مشاهده جزئیات

ست عسلی فانتزی حرفه ای

mdfwww.mdfsaz.com
سايز   : دلخواه مشتری
عمق   : دلخواه مشتری
قیمت   : تماس بگیرید

مشاهده جزئیات

میز و قاب آکواریوم

mdfwww.mdfsaz.com
سايز   : دلخواه مشتری
عمق   : دلخواه مشتری
قیمت   : تماس بگیرید

مشاهده جزئیات

میز تلویزیون کوچک

mdfwww.mdfsaz.com
سايز   : دلخواه مشتری
عمق   : دلخواه مشتری
قیمت   : تماس بگیرید

مشاهده جزئیات